Wat is een (familie)opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke voorstelling of uitbeelding van een familie. Niet de leden van de familie zelf, maar andere personen (zogenaamde representanten), nemen een plek in de opstellingsruimte in. De representanten, vertegenwoordigen de familieleden of de onderdelen en thema’s die binnen de familie relevant zijn. Zij komen in contact met informatie en gevoelens die verbonden zijn met de desbetreffende familie. Het levend schilderij dat zo ontstaat, geeft een direct beeld van de bewuste en onbewuste verhoudingen, dynamieken en patronen in de familie.
Een opstelling geeft inzicht in waarom de dingen lopen zoals ze lopen in het familiesysteem. Vanuit dit inzicht is het mogelijk (weer) verbinding te maken met het familiesysteem en nieuwe eigen keuzes te maken en patronen te doorbreken of weer hanteerbaar te maken.

Hoe verloopt een familieopstelling?

Een familieopstelling begint met een kort gesprek tussen de begeleider van de opstelling en de vraagsteller. In dit gesprek wordt onderzocht waar de vraagsteller precies naar wil kijken: welke vraag of dilemma heeft hij? Over welke thema wil de vraagsteller helderheid wil krijgen? Op basis van de opgedane informatie worden de representanten één voor één opgesteld in de ruimte.  Zodra de representanten hun plek hebben ingenomen ontvouwt de opstelling zich en wordt uit de plek, de houding en de ervaringen van de representanten duidelijk welke krachten binnen het familiesysteem werkzaam zijn.
Opstellingen kunnen gedaan worden voor ieder denkbaar systeem: een gezin, een familie, een relatie, een organisatie enz.  In plaats van met representanten kan er ook gewerkt worden met blaadjes of voorwerpen (bijvoorbeeld poppetjes of kopjes) om de elementen uit het systeem te vertegenwoordigen.  Zo is het ook goed mogelijk een opstelling te doen met alleen een vraagsteller en zonder representanten.

” Heel bijzonder en een echte aanrader!”

Suzanne

In een blog na een opstelling bij Sibbe Coaching: