Ik wil als coach graag de hoogst mogelijke kwaliteit bieden aan mijn cliënten. Daarom heb ik relevante opleidingen gevolgd en blijf ik me steeds weer opnieuw bijscholen en inspireren. Ook vind ik het belangrijk dat cliënten zich veilig voelen en er vertrouwen in hebben dat ik hun gegevens en verhalen zorgvuldig bewaar. Daarom heb ik een privacyreglement opgesteld. Verder moeten klanten mij te alle tijden feedback kunnen geven en hun wensen, maar óók hun onvrede met mij kunnen bespreken. Daar waar we er niet samen uit komen is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven in de klachtenprocedure. Op deze pagina vind je een overzicht van hoe ik de kwaliteit en veiligheid bij Sibbe Coaching waarborg.

Diploma’s/ certificaten en registraties

Diploma’s en certificaten
Geneeskunde- KUN (2001)
Jeugdarts KNMG- TNO (2013)
Arts maatschappij en Gezondheid- NSPOH (2016)
Famile-en organisatieopstellingen- Academie voor familie- en organisatieopstellingen (2017)
Tafelopstellingen- Ja tegen Nu (2019)
NLP practitioner- Mijn-NLP (2019)
Training Praten met kinderen over kindermishandeling en seksueel geweld- (2019)
Systemisch coachen- Vidarte (2020)

Big registratie nr: 09058093001
KVK nr: 70684006
AGB code praktijk: 84057780
AGB code persoonlijk: 84110853

Privacyregelement

Sibbe Coaching gaat op een professionele manier om met jouw gegevens. Ik heb als arts een beroepsgeheim en verhalen die je met mij deelt blijven binnen de vier muren van mijn praktijk.
Aantekeningen dossiers zijn veilig opgeborgen en voro niemand dan alleen ik toegankelijk. 
Het privacyreglement is hier in te zien.

 

Klachtenprocedure

Sibbe Coaching is aangesloten bij een onafhankelijke zelfstandige klachten- en geschillencommissie. Wanneer je een klacht hebt hoop ik dat je dat direct met mij bespreekt zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dit niet dan kan je een klacht indienen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier: //www.gatgeschillen.nl