top of page
Celtic band lang.png
Celtic band lang.png

Privacybeleid

(Jouw) privacy is belangrijk!
 

Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom handel ik in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens. Als arts ben ik gewend zorgvuldig om te gaan met privacygevoelig informatie, dit verandert voor mij niet met de komst van de AVG. In dit privacybeleid beschrijf ik hoe ik jouw gegevens of de informatie die je met mij deelt gebruik.

 

Basis gegevens
 

Om jouw aanvragen voor meer informatie of afname van een van mijn diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig. Ik sla jouw naam, telefoonnummer  en email-adres op in een beveiligde database als je mij vraagt om jou te coachen of een andere dienst aan te bieden. Ik gebruik jouw gegevens om met jou in contact te komen over onze afspraken.

Ik verzamel of gebruik geen informatie van en over jou voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik daarvoor uitdrukkelijk jou toestemming heb gekregen. Ik geef informatie over jou dus niet door aan anderen voor commerciële of andere doeleinden. Ook zal ik je niet zomaar een nieuwsbrief of aankondiging sturen. Dat gebeurt alleen nadat jij hebt aangeven dat je hier interesse in hebt en mij toestemming geeft om jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik deel nooit zonder jouw toestemming gegevens of informatie over jouw met anderen. Alles wat je tijdens het coachingstraject aan mij toevertrouwd blijft bij mij. Mocht ik het zinvol vinden om bijvoorbeeld met de huisarts te overleggen dan vraag ik daarvoor expliciet jouw toestemming.  Samen spreken we af wát ik met de huisarts deel en met welk doel.

 

Gegevens die via de website worden verzameld
 

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacybeleid en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. Op de website worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

 

Op deze websites verzamel ik en/of ontvang ik twee soorten informatie:

 

1. Persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt.
Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief,  deelneemt aan een enquête of als je je aanmeldt voor een workshop of andere dienst, dan vraag ik je om je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Ik verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen of door het geven van een reactie op een blog.

Wanneer je een dienst afneemt, vraag ik je om naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. 

witte band om foto.png
privacy.jpeg

Je straatadres vraag ik zodat ik een factuur op kan maken. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan en om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn coaching, trainingen, of lezing of voor telefonische ondersteuning tijdens een coachingstraject.

 

2. Persoonsgegevens die om technische redenen    automatisch aan mij worden doorgegeven.

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door jouw computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

 

Hoe gebruik ik jouw gegevens?
 

  • Ik mail je om jouw vraag te beantwoorden, een afspraak te maken of een afspraak te bevestigen, zoals de bevestiging voor het deelnemen aan een workshop of het volgen van een coachingstraject.

  • Ik mail je alleen een nieuwsbrief of aankondiging als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

  • Ik gebruik je gegevens om je informatie te geven over details rondom de workshop of coachingstraject indien nodig.

  • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn diensten.

  • Ik gebruik jouw persoonsgevens om een factuur op te maken.

  • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

NB: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@sibbecoaching.nl. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over het privacybeleid
Ik houd dit Privacybeleid up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@sibbecoaching.nl.

HART ROOD.png
HART ROOD.png
bottom of page